main content

دنیا

یکی از خواننده های موفق نسل جوان به نام دنیا دادرسان که از معدود خواننده های زن جوان ایرانی است
که به خوبی در حال رشد و پیشرفت است و آهنگ های قابل قبول و محبوبی خوانده است.
او در حال حاضر مقیم استرالیا است و سال ۲۰۱۳از ایران به آن جا مهاجرت کرد.
او از سنین کودکی در خانواده ای رشد کرد
که در آن موسیقی یکی از اصلی ترین فعالیت های آن ها بود ، تاریخ تولد وی به طور دقیق مشخص نیست
اما طبق نوشته دیگر سایت ها، وی متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در تهران است.

post area